• +38 (044) 391-41-20

Консалтингові послуги для скотарства

1. Технологічний аудит

Усвідомлення направлення і тенденції розвитку господарства неможливо без адекватного і багатовекторного аналізу процесу виробництва молока. Технологічний аудит дасть чітку відповідь на питання "В якому стані господарство?" Складовими елементами технологічного аудиту є глибока оцінка систем МТФ: утримання, годівля, відтворення, вирощування молодняку, здоров'я тварин і управління стадом. Результатом проведеного аудиту є чітко окреслені можливості і шляхи розвитку господарства в залежності від бажань керівництва.

Складовими технологічного аудиту AVA Group є:

 • Менеджмент МТФ (молочно-товарної ферми).
 • Глибока оцінка систем МТФ: утримання, годівля, відтворення, вирощування молодняку, здоров'я тварин і управління стадом.

2. Налагодження системи менеджменту

Якісне молоко можна отримати декількома шляхами, але зберегти якість дуже складно без працюючої системи і ефективно мотивованого персоналу. Запорукою ефективності системи менеджменту на молочно-товарній фермі є ціленаправлене поєднання багатьох факторів, а саме: правильно побудована організаційна структура, наявність висококваліфікованих кадрів, відповідність системи мотивації до реалій ринку, інформативне програмне забезпечення і раціональна система звітності. Налаштування системи менеджменту від AgroBusiness Consult - це мистецтво управління і координації зусиль людей і використання ресурсів ыз залученням досягнень сучасної науки й інформаційних технологій для успішної роботи МТФ. Налагодження системи менеджменту AVA Group складається з наступних програм:

 • Внутрішній управлінський облік, що включає програмне забезпечення й систему звітності.
 • Организаційна структура МТФ – побудова системи менеджменту в умовах конкретного господарства.
 • Пошук висококваліфікаційних кадрів.
 • Розробка системи мотивації.

3. Надання ветеринарних консультацій

Здоров'я тварин є невід'ємним елементом для досягнення високих результатів відтворюваності. Цілями ветеринарних консультацій є – діагностика захворювань, опис і аналіз існуючих захворювань у стаді, виявлення взаємозалежності між зниженням відтворюваності і захворюваннями, виявлення причин захворювання, організація профілактичних заходів, постійний пошук і впровадження ефективних схем лікування. Комплексний ветеринарний супровід – це швидке лікування і профілактика виникнення рецидивів у майбутньому.

Для надання ветеринарних послуг AVA Group пропонує наступні програми:

 • Рішення локальних проблем.
 • Супровід господарства.

4. Інвестиційні проекти

Інвестиційні проекти в молочному скотарстві - це комплекс дій, спрямованих на досягнення економічного ефекту завдяки модернізації, розширенню або будівництву нової ферми. Для інвестиційних проектів розроблені спеціальні програми:

 • Розробка і супровід усіх стадій інвестиційного проекту: передівестиційної, інвестиційної й експлуатаційної.
 • Разробка бізнес-планів.

5. Вирощування молодняку

Основна ціль вирощування теличок полягає в отриманні здорових високопродуктивних корів із собівартістю вирощування нижче існуючих ринкових цін. При інтенсивному вирощуванні теличок наибільший процент у структурі затрат займають корми – до 65-75%. Тобто, якість і вартість основних і концентрованих кормів визначає економічну ефективність вирощування нетелів. Ціль вирощування молодняку полягає не тільки в тому, щоб отримати заплановані прирости ваги, але й забезпечити оптимальний розвиток органів травлення, дихання, резистентності, серцево-судинної системи, що важливо при використанні тварин у майбутньому.

Саме для вирощування здорового високопродуктивного молодняку  AVA Group пропонує наступні програми:

 • Налагодження технології вирощування молодняку.
 • Програма "120 днів – 120 кг – 14,1 грн / 1 кг приросту".
 • Повноцінні телички з вагою 350390 кг в 1416 місяців.
 • Новотільна корова у віці 2425 місяців.

6. Комфорт утримання

Комфортне утримання корів – це створення умов, що відповідають фізіологічним потребам тварин. Необхідність створення комфортних умов утримання має, передусім, економічне значення і підтверджується наступним: 

 • покращується здоров'я тварин, що знижує кількість клінічних і субклінічних захворювань;
 • оптимізується відтворення і продуктивність тварин;
 • підвищується споживання кормів, що збільшує відтворюваність і середньодобові прирости ваги;
 • збільшує строк використання корів і приміщень.

Для створення комфортних умов тварин компанія AVA Group розробила дві програми:

 • Аналіз фактичної системи утримання.
 • Локальні рішення для забезпечення комфорту тварин.

7. Годівля тварин

Компанія розробляє індивідуальні раціони годівлі і пропонує корми й кормові добавки для усіх вікових груп тварин, враховуючи потреби кожного окремого господарства.

 • Годівля згідно з технологічними групами (аналіз фактичного стану системи годівлі, розробка і впровадження системи годівлі).
 • Аналіз фактичної кормової бази господарства.
 • Розрахунок і вдосконалення кормової бази ( якісні і кількісні показники).
 • Планування кормової площі.
 • Супроводження технологічних процесів:
 • підготовка сховища;
 • моніторинг якості сировини;
 • технологія заготівлі кормів;
 • технологія зберігання кормів.
 • Впровадження системи моніторингу якості кормів.