• +38 (044) 391-41-20
 • – фото709

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  EUROFINS AGRO

Для отримання максимальної ефективності при розрахунку раціонів ви покладаєтесь на результати аналізу кормів. Аналізуючи поживну цінність цих кормів ми покладаємось на NIRS – Near-Infrared Reflectance Spectroscopy (спектроскопія ближнього інфрачервоного випромінювання).

В червні 2013 року AVA Group відкрила першу в Україні незалежну голландську лабораторію для визначення поживної цінності об’ємистих, зернових та білкових, а також готових кормів для сільськогосподарських тварин. Завдяки партнерству із Eurofins Agro (Нідерланди) та методології NIRSрезультати аналізу поживної цінності стали швидшими, точними та достовірними.

Eurofins Agro заснована в Нідерландах в 1929 році. Компанія є експертом в області дослідження кормів для сільськогосподарських тварин та представлена у понад 50-ти країнах світу з 500 лабораторій. В лабораторії досліджується понад 700 000 зразків на рік.

Eurofins Agro використовує систему якісного управління, підтверджену міжнародними правилами BS EN ISO 17025, яка була схвалена і затверджена Акредитаційною Радою. Акредитаційний номер – L122. Атестаційне свідоцтво в Україні № 36-4/562 від 05.06.2013 р.

Для отримання достовірних результатів Eurofins Agro використовує систему NIRS дослідження.

NIRS – Near-Infrared Reflectance Spectroscopy це аналітичний метод, який використовує ближнє інфрачервоне світло для створення спектру поглинання світла зразком. Цей спектр порівнюється з еталонними спектрами зразків із відомим складом, які знаходяться у базі даних NIRS.

ПЕРЕВАГИ ДОСЛІДЖЕННЯ NIRS:

● ШВИДКІТЬ – час на NIRS дослідження складає:

- сухі корми – 2 години;

- вологі корми – до 2 діб;

в порівнянні з класичними методами (від 3 до 5 діб).

● ВИСОКА ТОЧНІСТЬ – повна автоматизація процесу дослідження, помилки людського фактору виключено.

● ЧИСТОТА

- хімічні препарати не використовуються;

- матеріал, що досліджується залишається придатним для дослідження на інші показники (контрольні).

● ДОСТОВІРНІСТЬ

- міжнародна система якісного управління BS EN ISO 17025;

- щорічна атестація системи NIRS дослідження зразків;

- щоденна , щотижнева та щомісячна валідація за допомогою еталонного зразку передається з Нідерландів, попередньо перевірена класичним референсним методом.

● ДОСВІД – більше 93 років визнання в галузі дослідження сільськогосподарських кормів і компонентів.

ПАКЕТИ ЛАБОРАТОРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОРМІВ

Вид корму Пакети Показники Кількість показників

Соковиті та грубі корми

«Standart SG» сухаречовина,с.зола, перетр.орг.речовина, с.протеїн,заг.с.протеїн,с.жир,с.клітковина, цукор, крохмаль, стр. цінність, VEM, VEVI, VOS, DVE, OEB, FOSP, OEB 2 год, FOS 2 год, NEL, NELvc, обм. енергія, лізин, метіонін 23
«Premium SG» Standart SG + pH, оцт. і мол. кисл., NH3- Fraktie,хлор,розч.с.протеїн,нерозч.врубці крохмаль, NDF, NDF-перетр., ADF, ADL,каль- цій, фосфор,натрій 38

Зернові корми

«Fast Z» вологість, с.протеїн, с.клітковина, с.жир, с.зола, крохмаль, цукор, NDF 8
«Standart Z» суха речовина, с.зола, перетр. орг. речови- на, с.протеїн, розчинний с. протеїн, с.жир, с.клітковина, цукор, крохмаль, NDF, стр.цін- ність, VEM, VEVI, VOS, DVE, OEB, FOSP, OEB 2 год, FOS 2 год, NEL, NELvc, обм. енергія, лізин, метіонін 24
«Profi Z» Standart Z + кальцій, фосфор, натрій 27

Білкові корми

«Fast B» вологість, с.протеїн, с.клітковина, с.жир, с.зола, крохмаль, цукор, NDF 8
«Fast B+»** Fast B + активність уреази 9
«Standart B» суха речовина, с.зола, перетр. орг. речови- на, с.протеїн, розчинний с. протеїн, с.жир, с.клітковина, цукор, крохмаль, NDF, стр.цін- ність, VEM, VEVI, VOS, DVE, OEB, FOSP, OEB 2 год, FOS 2 год, NEL, NELvc, обм. енергія, лізин, метіонін 24
«Profi B» Standart B + кальцій, фосфор, натрій, актив- ність уреази** 27

Готові корми

«Standart F» суха речовина, с.зола, перетр. орг. речови- на, с.протеїн, розчинний с. протеїн, с.жир, с.клітковина, цукор, крохмаль, NDF 7
«Profi F» Profi B + кальцій, фосфор, натрій 10

*– кількість показників може змінюватись у залежності від виду корму.
** – для соєвих кормів.

ПРОЦЕС ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ:

 • зразки відбираються в країні походження;
 • проходять первинну обробку на NIRS аналізаторі;
 • спектральний результат висилається через Інтернет у Нідерланди (факт фізичної передачі/пересилки зразків повністю виключено);
 • спектральний результат обробляється спеціалістами лабораторії;
 • готується звіт по за всіма параметрами, цільовими показниками, а також надаються рекомендації;
 • повний звіт для клієнта надсилається на його електронну пошту.

ВИМОГИ ДО ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ:

 • кожен вид корм (зразок) повинен бути окремо запакований і підписаний;
 • вага одного виду корму 1,0 - 1,5 кг;
 • вологі корми (силос, сынаж) повинні бути герметично упаковані;
 • додати СУПРОВОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ, в якому обов'язково вказати:
  • назву господарства
  • вид корму
  • показники, на які необхідно провести дослідження (пакет)
  • відповідальну особу (ПІБ).