Головна / Блог

ОМЕГА-3 ЖИРНІ КИСЛОТИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СВИНЕЙ

Використання омега-3 жирних кислот допомагає максимально реалізувати генетичний потенціал тваринних, репродуктивних властивостей свиноматок і хряків, покращує імунний статус поголов'я, особливо новорожденных поросят.

В природному середовищі свині мають великий вибір кормів для споживання: рослини, коріння, комахи, дрібні тварини та багато іншого. Така годівля забезпечує тварин всіма необхідними речовинами для росту, розвитку та відтворення.

Але якщо говорити про сучасне свинарство — то часто головним параметром, який визначає, що буде споживати тварина, є цінова стратегія. Тобто, доволі часто вирішальним фактором при виборі інгредієнтів для готового корму на господарствах є їх ціна та, відповідно, якомога нижча вартість готового корму. Звичайно, дана тенденція знижує різноманіття сировини в готовому кормі і не завжди забезпечує організм достатньою кількістю необхідних поживних речовин для росту та відтворення. Як вже всім відомо, вміст сирого протеїну може бути оптимальним, але рівень незамінних амінокислот недостатнім, тому добалансування окремими амінокислотами є вже давно нормальною практикою. Що стосується вітамінів та мінералів — аналогічно дані компоненти додатково вводяться в корми.

Іншим параметром поживності корму є його енергетичний рівень, який повинен не тільки забезпечувати фізіологічні процеси на підтримання життєдіяльності організму, а й ріст та розвиток тварини. Як всім відомо, основними енергетичними джерелами є крохмаль з зернових та жири з масляних культур. Що стосується виду жиру — то, як правило, доступність на ринку або ціна даної сировини визначає, яке саме джерело жиру буде використовуватись в годівлі. І в більшості випадків дуже рідко приділяється увага складу джерела жиру, а саме, з яких жирних кислот складається олія чи жир, що використовуються в раціоні. Адже першочергово жир сприймається просто як джерело енергії.

Але якщо глянути глибше, то кожен вид жиру має дуже різний профіль жирних кислот, що визначають фізичні, органолептичні властивості сировини, а, головне, вплив на фізіологію, ріст, розвиток організму.

Звичайно, всі жирні кислоти є першочергово джерелом енергії для тварин. Але окремі жирні кислоти є вкрай важливими як біоактивні речовини та мають великий вплив на протікання фізіологічних процесів в організмі, репродукцію та імунітет. До таких жирних кислот належать омега-6 та омега-3 жирні кислоти.

Якщо аналізувати джерело жиру, особливо, найбільш поширені рослинні жири — соняшникову та соєву олії, які використовуються в годівлі свиней, то вони містять високий рівень омега-6 жирних кислот, в тому числі лінолевої кислоти (С18). Що стосується омега-3 жирних кислот, то тільки деякі види рослинних жирів, а саме, льняна олія, містять одну з них — ліноленову кислоту. Але відносно інших 2-х найважливіших омега-3 жирних кислот — докозагексаєнової (ДГК) та ейкозапентаєнової кислот (ЕПК), то вони взагалі відсутні як в рослинних, так і в тваринних жирах, а наявні лише в риб’ячому жирі.

Існує таке твердження, що свині можуть конвертувати ЕПК та ДГК з ліноленової кислоти. Тобто, згідно з цим твердженням, можна використовувати лляну олію як джерело ліноленової кислоти, яка конвертується в печінці до вищевказаних омега-3 жирних кислот. Але рівень цієї конвертації є досить низьким, що, відповідно, не може порівнюватись з ефектом на організм при прямому застосуванні в корм цих жирних кислот. В Шотландії було проведено дослідження, яке показало ефект використання льняної олії, джерела ліноленової кислоти та попередника ЕПК та ДГК. Але згідно з результатами, при використанні льняної олії для свиноматок концентрація ЕПК та ДГК в організмі поросят не була збільшена. Було зроблено висновок, що найбільший ефект ЕПК та ДГК на масу приплоду та життєздатність поросят буде в тому випадку, якщо дані омега-3 жирні кислоти будуть введені в чистому вигляді. В практичній годівлі це може бути реалізовано при використанні риб’ячого жиру.

Тому враховуючи, що основними джерелами жиру в свинарстві є рослинні жири, в раціонах свиней, як правило, великий надлишок омега-6 жирних кислот. Це, в свою чергу, має негативний вплив на метаболічні процеси в організмі. Згідно з останніми даними, омега-6 жирні кислоти провокують запальні реакції, а омега-3 жирні кислоти мають протизапальний ефект в організмі тварин та підтримують його імунну систему. Слід окремо виділити, що можливість конвертувати омега-3 жирні кислоти в антизапальні медіатори залежить від ензимної активності в організмі. Але враховуючи, що омега-6 жирні кислоти вимагають ідентичні ензими для конвертації в їх еквіваленти — простагландини та тромбоксани, то надмірне споживання омега-6 жирних кислот буде надмірно використовувати ензимну активність та тим самим попереджувати продукуванню антизапальних субстанцій від омега-3 жирних кислот.

В табл. 1 наведені дані щодо вмісту та співвідношення омега-з жирних та омега-6 жирних кислот в найбільш поширених джерелах жиру. 

Як видно з таблиці, співвідношення в усіх джерелах жиру, за виключенням лососевого, між омега-6 та омега-3 є досить великим на користь омега-6 жирних кислот. Тому в більшості раціонів в готовому кормі співвідношення між цими жирними кислотами є не менше як 10:1, хоча оптимальним вважається не більше 4:1. Тому в сучасних раціонах для свиней існує великий дисбаланс між омега-3 та омега-6 жирними кислотами, а якщо й присутні омега-3 жирні кислоти, то, як правило, у вигляді тільки ліноленової кислоти. Що стосується найбільш біологічно активних та необхідних омега-3 жирних кислот, таких як ЕПГ та ДКГ, то вони часто взагалі відсутні в кормах для свиноматок та кнурів.

В чому полягає важливість ейкозапентаєнової та докозагексаєнової кислот?

ЕПК (Ейкозапентаєнова жирна кислота) — попередник серії простагландину-3 являє собою вуглецевий ланцюг із 20-ти атомів. Простагландини також місять 20 атомів вуглецю та мають великий вплив на протікання процесів репродуктивного циклу. А саме, сприяють прикріпленню ембріонів до стінки матки, не дозволяючи запуску аутоімунним реакціям відторгненням плоду. ЕПК міститься в молоці свиноматки, і, відповідно, надходить в організм підсисних поросят, забезпечуючи високий рівень фізіологічного розвитку на ранніх фазах, в тому числі імунної системи.

ДГК (Докозагексаєнова жирна кислота) — має довший ланцюг, складається з 22-х атомів вуглецю та є структурним компонентом головного мозку та сітчатки ока. Розвиток мозку поросят повністю залежить від того, чи змогла свиноматка забезпечити їх достатньою кількістю ДГК. Останні дослідження знову довели, що додавання докозагексаєнової кислоти в корм свиноматок впливало на час, який поросята витрачали на знаходження сосків свиноматок і початку споживання молока свиноматки, що, відповідно, суттєво позитивно впливає на подальший розвиток організму.

ДГК теж є головною жирною кислотою сперми кнурів, відповідно, її нестача негативно впливає на якість і кількість еякуляту.

Особливе значення омега-3 жирні кислоти мають для старих кнурів, в яких репродуктивні властивості нижчі. При аналізі сперми кнурів виявлено, що з віком відношення омега-6:омега-3 в еякуляті збільшується на користь омега-6 жирних кислот, що, відповідно, погіршує якість сперми, життєздатність та репродуктивні властивості кнурів. Застосування кормових добавок із включенням омега-3 жирних кислот відновлює співвідношення омега-6:омега-3 та подовжує термін використання кнурів.

Як видно з вищенаведеної інформації, в сучасному свинарстві питання щодо використання омега-3 жирних кислот є досить важливим. Особливо враховуючи, що генетичний матеріал, а саме кнурі, свиноматки є досить кошторисним, тому потрібно максимально використати генетично закладені властивості. Окрім того, навантаження на свиноматок росте, а у зв’язку з постійним збільшенням кількості поросят маса останніх зменшується, відповідно, питання їх життєздатності постає на перше місце.

Тому використання якісного джерела ДГК та ЕПК є необхідним при виробництві кормів для свиней. Надходження даних двох дефіцитних жирних кислот в організм можливо зі спеціальною кормовою добавкою «Агромега». ДГК та ЕПК є основними компонентами «Агромега», а її застосування забезпечить тварин ненасиченими жирними кислотами та усуває дисбаланс між омега-3 та омега-6 жирними кислотами. Основний діючий компонент «Агромеги» — жир шотландського лосося з підвищеним вмістом ЕПК та, особливо, ДГК (в порівнянні з ін. джерелами риб’ячого жиру).

Дана кормова добавка є поширеною в Європі та позитивно впливає на репродуктивні якості свиней, імунітет, якість приплоду та виживаність поросят. Комбіноване використання «Агромега» в годівлі кнурів та свиноматок забезпечує додаткові 0,5–1 поросят при кожному відлученні.

Для визначення ефективності добавки було проведено дослідження на групі кнурів, порода Дюрок, Хемпшир, середній вік 2 роки. В контрольній групі використовувався корм для лактуючих свиноматок, в дослідній — корм для лактуючих свиноматок із додаванням «Агромега» 10 кг/т корму.

Як результат — використання «Агромега» суттєво покращило репродуктивні якості кнурів і дало можливість в кінці отримати на 69,5 % більше доз в порівнянні з контрольною групою. Результат досягнутий внаслідок як збільшення об’єму еякуляту, так і підвищення концентрації сперми.

Що стосується свиноматок, також були проведені дослідження на супоросних свиноматках та встановлено ефективність продукту «Агромега», табл. 3 (Каширін Д, 2013).

Дослідження показало, що «Агромега» покращує якість приплоду, а саме, в дослідній групі отримано на 0,71 голови більше новонароджених поросят, в тому числі на 0,72 живонароджених на свиноматку.

Також слід зауважити, що окрім покращення приплоду буде покращуватись маса та життєздатність поросят при відлученні. Як було вказано вище, омега-3 жирні кислоти передаються до поросят в період супоросності, а також через молоко при лактації. При надходженні в організм в повній мірі цих кислот збільшується розмір мозку та активність новонароджених поросят, що призводить до зменшення їх смертності від придавлювання свиноматкою. При введенні повної дози «Агромега» в кількості 1% для супорсоних свиноматок збільшується відносна маса мозку поросят, рисунок 3. (Каширін Д, 2013).

 

Висновки:

Використання омега-3 жирних кислот є ефективним рішенням в сучасному свинарстві та допомагає максимально реалізувати генетичний потенціал тварин, репродуктивні властивості свиноматок та кнурів, покращує імунний статус поголів’я, особливо новонароджених поросят. Оптимальним рішенням для забезпечення тварин найбільш біологічно активними та необхідними омега-3 жирними кислотами, а саме, ДГК та ЕПК, є використання рибної кормової добавки «Агромега». Використання «Агромега» дозволяє:

■ В повній мірі забезпечувати свиноматок, кнурів та поросят докозагексаєновою та ейкозапентаєною жирними кислотами.

■ Стабілізувати співвідношення омега-3 та омега-6 жирних кислот у кормі.

■ Підвищувати об’єм та концентрацію еякуляту у кнурів, рухливість сперматозоїдів.

Знижувати ембріональну смертність.

■ Отримувати додатково 0,5-1 поросят при відлученні.

■ Покращувати імунний статус всього поголів’я.

Поділитись

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Читайте також