Головна / Блог

ЖИРОВІ ДОБАВКИ В РАЦІОНАХ КОРІВ: ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ (ЧАСТИНА 1)

Чи має значення профіль жирних кислот для застосування в годівлі дійних корів? Розглядаємо особливості згодовування жирових добавок.

Джерела захищених жирів зазвичай застосовують у раціонах дійних корів для збільшення енергії та підтримки чи збільшення виробництва молока. Проте останнім часом увагу виробників захищених жирів привернув вплив окремої жирної кислоти на засвоюваність, метаболізм та продуктивність дійних корів.

 

Що потрібно знати при виборі жирових добавок? 

 

Захищений жир у годівлі дійних корів — це не просто джерело енергії, а також важіль впливу на показники продуктивності, репродуктивності та вгодованості. Давно відомо, що C16:0, C18:1 та C18:3 є ключовими жирними кислотами в годівлі дійних корів. Тому слід чітко розуміти, який профіль жирних кислот ми додаємо до раціону разом з добавкою. Адже кожна жирна кислота має свої окремі та важливі функції.

 

Деякі автори вважають, що до згодовування жирних кислот слід ставитись обережно, якщо мова йде про спосіб збільшення енергії в раціоні у корів ранньої лактації, оскільки велике навантаження ліпідів може вплинути на ендокринну систему, споживання корму та збільшити ризик порушення обміну речовин (Kuhla et al., 2016).

 

Однак не всі добавки жирних кислот є однаковими. У цій статті ми коротко розглянемо особливості різних жирних кислот, їх засвоюваність та їх вплив на продуктивність тварин. Зокрема, акцентуючи увагу на останніх дослідженнях пальмітинової (C16:0), стеаринової (C18:0), олеїнової (cis-9 C18:1), омега-3 та омега-6 жирних кислот на споживання корму, засвоєння поживних речовин та виробництва молока (табл. 1).

 

Табл. 1. Ключові функції різних жирних кислот

Жирна кислота (ЖК)Функції
C16:0 (пальмітинова к-та)Підвищує продуктивність стада Підвищує жирність молока Позитивно впливає на перетравність клітковини
С18:0 (стеаринова к-та)Утворюється в рубці з С18:1, С18:2, С18:3 в процесі біо-гідронізації Низька засвоюваність Негативно впливає на засвоюваність інших ЖК
С18:1 (олеїнова к-та)

Висока перетравність та засвоюваність Попереджує втрату вгодованості Позитивно впливає на відтворення

Позитивно впливає на засвоюваність інших ЖК

С18:2 (лінолева к-та) Omega 6Стимулюють синтез простагландину (PGF2α) і допомагають інволюції матки (після отелення)
С18:3 (ліноленова к-та) Omega 3Поліпшення життєздатності ембріона за допомогою інгібування простагландину. Покращує приживлення ембріона

Вплив різних жирних кислот на перетравність та засвоєння поживних речовин

Захищені жири чинять як позитивний, так і негативний вплив не тільки на споживання сухої речовини (СР) та перетравність поживних речовин, таких як НДК, а й на засвоюваність інших жирних кислот (ЖК). Так, Weld та Armentano (2017) провели мета-аналіз для оцінки впливу добавки ЖК на споживання СР та перетравність НДК. Було визначено, що згодовування добавок із високим вмістом середньоланцюгових ЖК (12 і 14-атомами вуглецю) знижувало споживання СР та перетравність НДК. Згодовування рідкої рослинної олії зменшило перетравність НДК на 2,1 %, але не вплинуло на споживання СР. Отже, при виборі жирової добавки остерігайтесь тих, які мають у своєму складі високий вміст середньоланцюгових ЖК (12 і 14-атомами вуглецю).

За своїми фізичними та метаболічними якостями насичені ЖК (C16:0 та C18:0) не впливають на споживання СР, щоправда мають вплив на перетравність НДК. Було визначено, що згодовування С16:0 збільшило перетравність НДК на 0,22 % порівняно з контрольною групою з раціоном без додавання насичених жирів. В цілому науковці дійшли висновку, що додавання жирової добавки, в якій ЖК мають довжину 16 атомів вуглецю або більше, має мінімальний вплив на засвоюваність НДК (de Souza et al., 2016). Проте, порівнюючи комбінації жирних кислот C16:0, C18:0 та C18:1 в жировій добавці для корів, було відзначено, що кормові добавки, які містять C16:0 або C16:0 з C18:1, підвищують засвоюваність НДК порівняно з добавкою з комбінацією C16:0 та C18:0 (de Souza et al., 2018). Треба зазначити, що, згідно з великою кількістю досліджень С18:0 негативно впливає на засвоєння інших ЖК, які споживає корова.

Давно відомо, що потреба тварини в жирних кислотах має забезпечуватися з її раціону, адже в організмі вони НЕ синтезуються. Слід розуміти, що так само, як не всі джерела білка однакові — так само відрізняються і добавки та джерела жирних кислот. Головне, потрібно знати, який профіль жирних кислот у добавці.

Насичені жирні кислоти мають зазвичай високу температуру плавлення, тому не потребують захисту від ферментації у рубці, чого не скажеш про ненасичені. Не захищені ненасичені жирні кислоти в рубці легко, так би мовити, «насичуються» та переходять до насичених. Так, С18:1, С18:2 та С18:3 в рубці перетворюються на С18:0. Тому C18.1, С18:2, С18:3 необхідно використовувати ЗАХИЩЕНИМИ, щоб забезпечити доставку в сичуг та кишечник без змін, для подальшого засвоєння.

Особливості згодовування жирових добавок у раціонах дійних корів у різні періоди лактації

У ранніх періодах лактації нашою метою є попередити втрату вгодованості та вийти на бажаний рівень продуктивності, а також не зашкодити репродуктивному здоров’ю корів для ефективного осіменіння. Для збільшення енергії в раціоні застосовують різні підходи, зокрема — підвищення вмісту крохмалю в раціоні та згодовування захищених жирних кислот. Однак годівля корів протягом раннього періоду лактації раціоном з високим вмістом крохмалю, який сприяє збільшенню виробництва пропіонату та підвищенню температури в рубці — не найкращий шлях. Таким чином ми знижуємо споживання корму та збільшуємо ризик розвитку ацидозу рубця та зміщення сичуга (Allen and Piantoni, 2013). Тому самев даному періоді лактації надають перевагу жировим добавкам.

Для більш ефективного застосування різних жирних кислот у годівлі корів потрібно підібрати найкращий їх профіль (склад) для лактації. Дослідження використання окремих жирних кислот та їх комбінацій у різні періоди лактації показали, що протягом новотільного періоду (перші три тижні лактації) комбінація C16:0 60% та С18:1 40% показала найкращі результати щодо споживання СР на 2,02 кг (малюнок 1а), попередження вгодованості (малюнок 1в) та продуктивності на 3-й тиждень лактації на +4,33 кг порівняно з контрольною групою (малюнок 1б) (80:10, 70:20).

Щодо особливості впливу олеїнової жирної кислоти (С18:1), то дослідження твердять, що C18:1 має більшу засвоюваність, ніж C16:0 та C18:0, та позитивно впливає навіть на засвоюваність С18:0 (Boerman et al., 2015). При згодовуванні жирової добавки, що містить C16:0 та C18:1, підвищується засвоюваність ЖК порівняно з добавкою, що містить C16:0 або суміш C16:0 та C18:0 (de Souza et al., 2018).

Малюнок 1. Вплив зміни співвідношення пальмітинової С16:0 до олеїнової С18:1 кислот в продукті в новотільний період на споживання СР, продуктивність та вгодованість.

Малюнок 1а

Малюнок 1б

Малюнок 1 в

Продовження статті – у наступній публікації.

Поділитись

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Читайте також