Головна / Блог

ВДАЛИЙ СТАРТ У ПТАХІВНИЦТВІ

Одним із шляхів подолання стресу молодняку в ранньому віці, розвитку та формування активності внутрішніх органів, а також зміцнення імунітету є використання спеціальних перехідних кормів – повнораціонних престартерних комбікормів.

У загальному циклі виробництва продукції птахівництва особливе місце відводять стартовому періоду 1-10 днів як найкритичнішому з точки зору формування майбутньої продуктивності. Це зумовлено біологічними особливостями курчат раннього віку: перехід від споживання залишкового жовтка до перетравлення та засвоєння рослинних кормів; інтенсивний розвиток внутрішніх органів та систем організму, скелету; формування мікрофлори шлунково-кишкового тракту, імунітету і антиоксидантного захисту, та впливом технологічних факторів (зміна умов навколишнього середовища, ветеринарні обробки птиці, умови транспортування та розміщення у пташниках, якість підготовки приміщень до посадки птиці).

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕСТАРТЕРНИХ КОРМІВ

 

Одним із шляхів подолання стресу молодняку в ранньому віці, розвитку та формування активності внутрішніх органів, зміцнення імунітету є використання спеціальних перехідних кормів – повнораціонних престартерних комбікормів.

Важливою передумовою успішного використання комбікормів є включення до їх складу натуральних стимуляторів росту, які сприяють розвитку власної флори кишечника, покращенню засвоєння корму, сорбції токсинів різного походження, зміцненню імунітету, посиленню антиоксидантного статусу організму, зниженню виділення азоту і фосфору з послідом, що забруднює довкілля.

 

Натуральні стимулятори росту представлені низкою продуктів природного походження, з яких найчастіше застосовують мультиферментні комплекси, фітазу, про- та пребіотики, підкислювачі, сорбенти токсинів, природні антиоксиданти, імуномодулятори, солі жирних кислот, фітобіотики, тощо.

 

Великі підприємства-виробники м’яса та яєць, які мають промислові та племінні репродуктори, не є споживачами престартерного комбікорму. Даний продукт цікавий для підприємств, які не мають можливості отримувати курчат в день їх виведення, а термін від виведення до кормушки складає 30-48 годин. Наслідком тривалої відсутності доступу до кормів та води є втрата живої ваги та виникнення проблем із травною системи, яка в цей період інтенсивно розвивається. Престартер же дає можливість компенсувати дані втрати та суттєво поліпшити розвиток травної системи. Додатковими перевагами є нижча смертність молодняку та краща конверсія корму.

Тому дослідження, спрямовані на удосконалення і розробку престартерних комбікормів для курчат-бройлерів, є актуальними і мають наукову та практичну цінність.

Виходячи з наведеного вище, було поставлено за мету в першому і другому дослідах вивчити ефективність застосування престартерних комбікормів на показники продуктивності курчат-бройлерів.

 

ПРЕСТАРТЕРНІ КОРМИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

 

Для досягнення даної мети було проведено два виробничі експерименти в умовах господарств на курчатах кросів Кобб 500 та Росс 308. Досліди проводилися у групах. У першому і другому науково-господарських дослідах відповідно 58 800 і 54 000 голів були розділені на дві групи: контрольну і дослідну по 29 400 і 27 000 голів у кожній. Курчат контрольної і дослідних груп в першому і другому досліді утримували в окремих стандартних приміщеннях для птиці на підлозі.Параметри мікроклімату приміщень відповідали загальноприйнятим зоогігієнічним нормам, контролювалися автоматично і у всіх приміщеннях були однаковими.

 

Відмінність у годівлі контрольної і дослідних груп під час першого і другого експериментів полягала в тому, що курчата дослідних груп з 1 по 6 день отримували престартерний гранульований повнораціонний комбікорм у вигляді гранули діаметром 2,2 мм і довжиною 2 мм, а контрольні аналоги – комбікорм іншої компанії-виробника у вигляді крупки діаметром 2 мм. Поживність престартерних комбікормів в контрольній і дослідній групах була на одному рівні і відрізнялисянабором натуральних стимуляторів росту.

 

З 7 дня курчат-бройлерів контрольної і дослідних груп годували однаковими повнораціонними комбікормами відповідно до періоду вирощування, які за всіма показниками поживності відповідали вимогам виробників кросів Кобб 500 і Росс 308.

У ході експериментів вивчали: поїдання кормів дослідною птицею; динаміку живої маси бройлерів; витрати кормів на 1 кг приросту живої маси; однорідність, збереженість.

У престартерному комбікормі дослідної групи була використана унікальна комплексна суміш легкоперетравних білкових і зернових кормів, збалансованих за амінокислотами, вітамінами та мінералами преміксів, ферментів, пробіотиків, солей масляної кислоти. Це дало змогу отримати високопоживний комбікорм з низькою буферністю, виключити із рецепта протимікробні стимулятори росту та сформувати оптимальну мікрофлору кишкового тракту і цим забезпечити високу інтенсивність росту.

 

Особливу увагу при виробництві престартерного комбікорму дослідної групи ми приділили технології грануляції, яка є гарантом отримання максимальних показників вирощування.

 

Як свідчать результати досліджень, жива маса добових курчат в контрольній і дослідній групах становила відповідно 41,4 і 41,5 г.

 

Слід також відзначити, що птиця дослідної групи відмічалася кращим споживанням комбікормів на 6,3 % порівняно з контролем, що пов’язано із більшою привабливістю даного комбікорму. Це дало можливість отримати на 5 добу живу масу курчат дослідної групи на рівні 160,4 г проти 117,0 г у контролі, або на 43,4 г більше. Досягнувши нормативної ваги, курчатам дослідної групи з 6 доби розпочали згодовувати комбікорм стартового періоду.

 

На 7-й день досліду жива маса курчат дослідної групи була на рівні 201,6 г проти 164,8 г у контролі, або на 36,8 г більше. Середньодобовий приріст живої маси за згаданий період у курчат контрольної групи становив 20,57 г, а у дослідній – 26,69 г, що на 29,7 % більше контрольних аналогів (Р < 0,001).

 

Під час другого виробничого досліду на сьомий день після згодовування престартерних кормів жива маса курчат дослідної групи становила 201,8 г проти 180,9 г у контрольних аналогів, і дана тенденція зберігалася під час всього досліду (табл. 1).

 

Таблиця 1 − Показники продуктивності курчат-бройлерів у другому досліді

 

ПоказникиГрупи
контрольнадослідна
Жива маса в добовому віці, г42,1±0,9142,2±1,01
Жива маса на 7 день, г180,9±2,12201,8±2,92***
Жива маса на 21 день, г812,4±4,56878,9±4,98
Жива маса на 35 день, г2002,9±8,932101,5±9,01
Жива маса на 42 день, г2600,8±9,542732,5±9,46***
Середньодобові прирости живої маси за весь період вирощування, г60,9264,05
Збереженість, %97,6598,64
Конверсія корму, кг1,8261,775

Зокрема, жива маса у курчат дослідної групи на 14, 21, 28, 35 і 42 день становила відповідно 460,5; 878,9; 1450,2; 2101,5 і 2732,5 г, що на 2,2; 8,2; 4,3; 4,9 і 5,1 % більше, ніж у контролі.

При цьому середньодобові прирости курчат контрольної групи були меншими порівняно з дослідними аналогами на 5,1 %.

 

Використання престартерного комбікорму сприяло інтенсивному розвиткові кишково-шлункового тракту, що зумовило більше споживання комбікорму курчатами дослідної групи за весь період досліду на 2,2 %, при цьому конверсія корму була менша на 2,8 % і становила 1,775 кг.

 

На нашу думку, дані показники продуктивності були отримані завдяки вдалому поєднанню натуральних стимуляторів продуктивності – ферментних препаратів, які розщеплюють некрохмалисті полісахариди і фітатні комплекси, пробіотиків (Bacillus subtilis),органічних кислот та їх солей. Слід також відзначити, що при виробництві повнораціонних кормів використовувались вітамінно-мінеральні премікси провідного французького виробника преміксів, що забезпечує високу якість готового продукту та біологічну доступність вітамінів і мікроелементів.

 

Отже, розроблений спеціалістами престартерний повнораціонний комбікорм з використанням легкоперетравної сировини та натуральних стимуляторів росту дає можливість досягти курчатам-бройлерам живої маси на сьомий день 201-202 грами, а в 42 дні – отримати 130 грамів додаткового приросту.

Поділитись

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Читайте також